“นพ.ยง” คาด “วัคซีนโควิด-19” ประกาศผลระยะสุดท้าย ธ.ค.นี้ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เผยข่าวดี!! วัคซีนโควิด-19 การศึกษาระยะสุดท้ายแบบสมบูรณ์ คาดมีผลประกาศออกมาในเดือนธันวาคมนี้

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หั

Read more